Servis tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo Vám môže slúžiť naozaj dlho, no bez pravidelnej kontroly a údržby je to menej pravdepodobné. Síce sa aj bez servisu nemusí nič stať, no vo veľa prípadoch Vám práve pravidelný servis môže zachrániť celé zariadenie a predĺžiť jeho životnosť o niekoľko rokov.

Revízia tepleného čerpadla pozostáva z nasledujúcich úkonov

 • Kontrola diagnostiky
 • Kontrola histórie porúch
 • Kontrola technických parametrov
 • vykonanie testu snímačov a aktoriky
 • úprava systémových parametrov na základe výsledkov testu
 • Kontrola funkčnosti zariadenia – vykurovacia skúška
 • Reset servisného intervalu
 • kotrola umiestnenia a stavu vonkajšej jednotky
 • kontrola stavu gumených tlmiacich nôh vonkajšej jednotky
 • kontrola napájacieho Eboxu, elektrické pripojenie, konektory, uzemnenie
 • kontrola únikov na chladiacom okruhu analyzátorom Testo 316-3
 • Kontrola stavu gumených tlmičov vibrácií na chladivovom okruhu
 • kontrola a vyčistenie výparníka
 • kontrola a vyčistenie odtoku kondenzátu
 • kontrola odvzdušňovacích a poistných ventilov
 • kontrola funkčnosti obehového čerpadla a 3-cestného ventilu
 • kontrola a vyčistenie filtrov a odkaľovačov
 • kontrola expanzných nádob a ich dotlakovanie
 • kontrala tlaku systému a jeho dotlakovanie
 • kontrola a odstránenie drobných únikov vody
 • kontrola únikov okruhu chladiva detektorom Testo 316-3
 • meranie tlakov, prehriatia a podchladenia Testo 549i
 • kontrola izolácie chladiaceho okruhu
 • kontrola a dotiahnutie vodivých spojov
 • kontrola chodu a spínania ventilátora
 • kontrola tlakovej nádoby a jej poškodenia
 • kontrola chladiacich okruhov – perforácia (viditeľných častí)
 • kontrola funkčnosti zabezpečovacích prvkov

AKO TO FUNGUJE

JEDNODUCHÉ 3 KROKY

Rezervácia

Zavolajte nám, objednajte sa online, alebo nám napíšte správu a my sa Vám ozveme

Obhliadka

Na základe obhliadky Vám navrhneme riešenie a vytvoríme cenovú ponuku

Realizácia

Po vzájomnej dohode pristúpime k realizácii nášho spoločného projektu