Revízie plynových kotlov

Hlavne pri nových zariadenia je podmienkou pokračovania záruky ich ročný servis v rozsahu danom výrobcov kotlov. Ani pri ostatných zariadeniach netreba podceňovať význam pravidelného servisu. Pri revízií plynového zariadenia sa kontroluje celkový stav, ale hlavne funkčnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Týmto vieme predísť prípadným poruchám na zariadení, ktoré sa vyskytujú vždy v ten najmenej vhodný okamih.

Najvhodnejší čas pre revíziu plynového kotla je doba po ukončení vykurovacej sezóny. Kotol sa rozoberie, skontroluje a zistené nedostatky sa odstránia, aby bolo zariadenie pripravené na ďalšiu vykurovaciu sezónu. Počas letných mesiacov sú technici časovo flexibilnejší a je jednoduchšie dohodnúť sa na čase prehliadky. Skorší začiatok vykurovacej sezóny Vás nezaskočí nepripravených.

Pri revízii kotla si Vieme  dohodnúť interval prehliadok a vopred sa Vám pripomenieme.

Revízia kotla pozostáva z nasledujúcich úkonov

 • Kontrola kompletnosti zariadenia
 • Kontrola deformácií, korózie, poškodenia a pod.
 • kontrola odvzdušňovacích a poistných ventilov
 • kontrola funkčnosti obehového čerpadla a 3-cestného ventilu
 • kontrola a vyčistenie filtrov a odkaľovačov
 • kontrola expanzných nádob a ich dotlakovanie
 • kontrala tlaku systému a jeho dotlakovanie
 • kontrola a odstránenie drobných únikov vody
 • kontrola a čistenie spaľovacej komory
 • vyčistenie plynového horáka
 • kontrola a vyčistenie ventilároa spalín
 • kontrola a čistenie zapaľovacej a ionizačnej elektródy
 • kontrola a nastavenie spalín analyzátorom Testo 320
 • kontrola tesnosti koncentrických dymovodov
 • kontrola a vyčistenie sifónu na odvod kondenzu
 • kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov
 • kontrola funkčnosti ovládacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie plynovej armatúry
 • kontrola plynotesnosti a odstránenie únikov plynu
 • kontrola kabeláže, konektorov, NTC snímačov
 • dotiahnutie spojov
 • Kontrola diagnostiky
 • Kontrola histórie porúch
 • Kontrola technických parametrov
 • vykonanie testu snímačov a aktoriky
 • úprava systémových parametrov na základe výsledkov testu
 • Kontrola funkčnosti zariadenia – vykurovacia skúška
 • Reset servisného intervalu

AKO TO FUNGUJE

JEDNODUCHÉ 3 KROKY

Rezervácia

Zavolajte nám, objednajte sa online, alebo nám napíšte správu a my sa Vám ozveme

Obhliadka

Na základe obhliadky Vám navrhneme riešenie a vytvoríme cenovú ponuku

Realizácia

Po vzájomnej dohode pristúpime k realizácii nášho spoločného projektu