Spustenie kotla

 • Uplatnite si záruku poskytovanú výrobcom
 • Nastavte kotol pre Váš systém
 • Získajte zo svojho kotla maximum
 • Naučte sa obsluhovať  Váš plynový kotol

Uznanie záruky pre Váš plynový kotol je podmienené jeho uvedením do prevádzky. Uvedenie kotla do prevádzky smie vykonať výlučne autorizovaný servisný technik, ktorý absolvoval servisné školenie u konkrétneho výrobcu a má s ním uzatvorenú  platnú  servisnú zmluvu. Len v tomto prípade je zabezpečené dokonalé nastavenie/vyladenie kotla a jeho maximálna účinnosť.

Uvedenie kotla do prevádzky predstavuje:

 • Kontrola správnosti vyhotovenia inštalácie podľa požiadaviek výrobcu
 • Kontrola systému, tlak vody v systéme a jeho odvzdušnenie
 • Kontrola tesnosti a bezpečnosti napojeného plynovodu
 • Kontrola tesnosti vykurovacieho systému
 • Kontrola zapojenia elektrickej zásuvky, prípadne zapojenie kotla
 • Kontrola vetrania miestnosti, zhotovenie komína a u kondenzačných kotlov aj jeho tesnosti
 • Napojenie regulačných, ovládacích a zabezpečovacích prvkov
 • Nastavenie parametrov plynového kotla na mieru podľa typu inštalácie
 • Nastavenie regulácie podľa typu systému a požiadaviek užívateľa
 • Nastavenie a meranie spaľovania a účinnosti horenia
 • Zaškolenie obsluhy plynového kotla
 • Vyplnenie a potvrdenie záručného listu

Uvedením kotla do prevádzky sa naša práca nekončí. Staráme sa o pravidelné servisné prehliadky, prípadné záručné aj pozáručné prehliadky.

Zákazníci, ktorým sme spustili kotol do prevádzky, sú v prípade servisnej opravy samozrejme uprednostňovaní.

Rezervujte si termín prehliadky online!