Ročná prehliadka, revízia kotlov

 • Zabezpečte si svoj komfort bývania počas celého roka
 • Ušetrite si čas a peniaze predchádzaním porúch
 • Zvýšte účinnosť svojho plynového kotla a predĺžte si tak jeho celkovú životnosť

Nevystavujte sa zbytočnému riziku. Nie je nič horšie ako na začiatku vykurovacej sezóny zistiť, že Váš plynový kotol nefunguje. Uvedomme si, že kotol treba mať pred vykurovacou sezónou vždy pripravený. Zanedbaná údržba Vás skôr či neskôr dobehne a následky môžu byť fatálne. Riskujete tým viac ako len výpadok tepla a teplej vody. Riešenie je pritom veľmi jednoduché.

Prečo nezabúdať na pravidelnú servisnú prehliadku resp. revíziu kotla?

Pre ideálny chod a zabezpečenie čo najdlhšej životnosti systému ako aj jednotlivých zariadení sú najúčelnejšie pravidelné servisné prehliadky. Tieto zabezpečia podchytenie prípadných chýb skôr ako dôjde k situáciám, kedy sú potrebné nákladné opravy, prípadne výmena celých zariadení.

Ak zabudnete na servisnú prehliadku, vaša spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25 %. Z technického hľadiska je zvýšená spotreba spôsobená pri plynových kotloch predovšetkým usadeninami na tepelnom výmenníku a pri kondenzačných kotloch aj zmenou zmiešavacieho pomeru plyn / vzduch. Kotol sa za dobu používania zanesie a potom nepracuje tak, ako by mal. Pokiaľ je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa bude pohybovať na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol tak bude pracovať ekonomickejšie a jeho životnosť predĺžite o niekoľko ďalších rokov. V konečnom dôsledku môžete len ušetriť.

Servisná prehliadka vykonaná našou firmou zahŕňa v základe

 • Celkové zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • Vyčistenie priestoru kotla podľa potreby mechanicky alebo tlakovým vzduchom a vysávačom
 • Vyčistenie filtra na spiatočke VV u kotlov s ohrevom TÚV aj filtra na vstupe vody
 • Pri kotloch starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla a hydraulické zoradenie expanzomatov pre VV aj TÚV
 • Pri kotloch zo zásobníkom TÚV kontrola Anódovej tyče resp. výmena
 • Demontáž plynového horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, popr. vhodným chemickým prípravkom
 • Vyčistenie primárneho výmenníka spalín, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, pri väčšom znečistení za mokra + chémiou.
 • Pri kondenzačných kotloch výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
 • Vyčistenie pilotného horáčika, resp. zapaľovacích elektród a ionizačnej elektródy
 • Vyčistenie  lopatiek spalinových (turbo) alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom
 • Kontrola tlaku plynu na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku
 • Pri kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora spalín
 • Kontrola funkcie  bezpečnostných, zabezpečovacích a regulačných systémov kotla
 • Kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
 • Pri komínových spotrebičoch (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO
 • Dotlakovanie vykurovacieho systému a odvzdušnenie kotla
 • Funkčná skúška spotrebiča
 • Nastavenie parametrov kotla a príslušnej regulácie
 • Vyhotovenie protokolu o kontrole a nastavení kotla

Kedy je vhodné naplánovať si servisnú prehliadku plynového kotla?

Na prehliadku kotla nie je nikdy neskoro. Najvhodnejší čas pre vykonanie servisnej prehliadky je obdobie po ukončení vykurovacej sezónny. Prehliadkou tesne pred vykurovacou sezónou riskujete vyťaženosť servisného technika. Predíďte zbytočnému stresu a dohodnite si servisnú prehliadku kotla podľa Vašich potrieb.

Máte toho veľa? Našim pravidelným zákazníkom ponúkame možnosť zaslania správy o potrebe vykonania pravidelnej servisnej prehliadky v  dohodnutom intervale.

 

Rezervujte si termín prehliadky online!