Montážne práce

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme naše služby úspešne rozšírili aj o montáž kúrenia, plynu, vody a odpadu v rodinných domoch.

 • Montáž klasického, podlahového alebo kombinovaného kúrenia
 • Montáž a demontáž kotlov všetkých druhov
 • Vložkovanie komínov a napojenie na komín
 • Montáž domového rozvodu plynu od HUP aj s revíznou správou
 • Montáž vodovodného systému
 • Montáž odpadového systému

V tejto oblasti realizujeme:

 • Návrh vykurovacieho systému
 • Montáž kúrenia a vhodnej regulácie
 • Dodávku a montáž kotla
 • Dodávku a montáž riadiaceho systému
 • Dodávku materiálov
 • Uvedenie do prevádzky a zaučenie obsluhy
 • Servis a Revízie kotlov
 • Pravidelné prehliadky a údržbu vykurovacieho systému
Rezervujte si termín prehliadky online!